Podaljšanje roka - Javni razpis LPŠ 2021
vodoravna delilna črta

Spoštovani,

na pobudo športnih društev je Športna zveza Maribor dne 9.12.2020 zaprosila Mestno občino Maribor in Urad za šport, da podaljša rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2021.

 

Urad za šport je skupaj z vodstvom MOM poslano pobudo in naveden razlog proučil in sprejel odločitev, da se pobudi ugodi, tako, da se rok za predložitev vlog podaljša do vključno 04.01.2021 (velja datum poštnega žiga).

Odpiranja vlog se bo pričelo 05.01.2021 in ne bo javno.

 

 

Športni pozdrav.

 

Urad za šport

Ulica heroja Tomšiča 2

2000 Maribor

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta