Javna razgrnitev proračuna MOM za leto 2022
vodoravna delilna črta

Mestna občina Maribor je 7. decembra 2020 na svoji spletni strani objavila gradivo z oznako GMS-352 - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 - prva obravnava: https://www.maribor.si/dokument.aspx?id=39762.


Zainteresirani občani lahko v skladu s Poslovnikom MS MOM na objavljeno gradivo podajo predloge in pripombe, in sicer do vključno 7. januarja 2021, na spletni naslov gp.mom@maribor.si, s pripisom PRIPOMBE IN PREDLOGI ZA PRORAČUN 2022.

Dodatne informacije lahko občani dobijo na telefonski številki (02) 22 01 241.


vodoravna delilna črta