Pristan bo odprt še letos!
vodoravna delilna črta
21.11.2002

Mariborsko kopališče, sodobno, večje in urejeno po evropskih standardih, bo za prve plavalce odprlo vrata še pred koncem letošnjega leta.

Na območju, kjer se dograjuje in posodablja kopališče Pristan, sočasno poteka še pet večjih projektov: 1. Dograditev in posodobitev kopališča Pristan, ki je tudi največja investicija 2. Gradnja 24 neprofitnih stanovanj, ki so skoraj končana 3. Gradnja garažne hiše z več kot 350 parkirnimi mesti 4. Začetek gradnje komercialnega dela kopališča s poslovnimi prostori in kegljiščem; 5. Komunalno urejanje vseh teh novogradenj. Investicijska vrednost dograditve in posodobitve kopališča Pristan je 965.000.000,00 SIT. Dela potekajo po terminskem planu in bodo predvidoma zaključena do 25. decembra, tako da bi lahko v času novoletnih praznikov kopališče že obratovalo. Na objektu je že urejena skoraj celotna strojna oprema za bazensko tehniko in prezračevanje in klimatizacijo. Nekaj opreme se pričakuje do konca meseca novembra, nato pa sledi priklop opreme na inštalacijski sistem. V teh dneh je bila položena keramika v bazenu in opravljena končna meritev bazena. Bazen meri v dolžino natančno 50 metrov in 2,5 cm ter v širino 25 metrov in 2 cm. Vse mere so v mejah, ki jih predpisujejo mednarodni standardi. Na gradbišču se opravljajo zaključna gradbena dela. Dokončanje izgradnje kopališča Pristan pomeni tudi urbanistično dograditev območja Pristan, ki je bilo dolga leta zanemarjeno. Izgradnja garažne hiše s predvidoma 350 parkirnimi mesti in približno 100 odprtimi parkirnimi mesti bo zadovoljila del potreb po parkirnih mestih za območje tehničnih fakultet ter Mariborske tržnice. Sočasno z gradnjo omenjenih objektov poteka tudi izgradnja kanalizacijskega, toplovodnega omrežja, vodovoda, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev treh cest – Ribiške ulice, Ulice A in Ulice D. Upravljanje kotlovnice športnega centra Maribor bo z naslednjim letom prevzelo Javno podjetje Toplotna oskrba Maribor. Iz kotlovnice Pristan se bo ogreval objekt stanovanjskega sklada, novi del kopališča. Ogrevajo se že objekti Dravske terase. Predvideno je širjenje toplovoda proti vzhodu (tržnica, Minoriti…)


vodoravna delilna črta