Odločba o določitvi imetnika lastninske pravice - Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

Datum objave:1.12.2020
Rok:15. 12. 2020
Kontaktna oseba:Višnja Pravdič, T: 02 2201213, E: visnja.pravdic@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariata za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja na podlagi 51. čl. Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) Odločbo štev.: 47800-62/2019-147 z dne 01. 12. 2020, v upravni zadevi o določitvi imetnika lastninske pravice - Mestne občine Maribor, za nepremičnino, ID znak: parcela 657 2163/8 in ugotovitve, da ima nepremičnina ID znak: parcela 657 2163/8, status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javni peš prehod.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  odločba01122020.143846
vodoravna delilna črta