Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone v Pekrah (Cesta Graške gore)
vodoravna delilna črta

Datum objave:27.11.2020
Rok:12. 12. 2020
Kontaktna oseba:mag. Lidija Kodrič Vuk (prostorsko.nacrtovanje@maribor.si)
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanjske cone v Pekrah (Cesta Graške gore) (MUV, št. 8/11, 3/13 (teh. popr.). Izhodišča bodo razgrnjena v času od v času od 27. novembra 2020 do vključno 12. decembra 2020 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Rok za oddajo morebitnih pripomb je zadnji dan javne razgrnitve, to je 12. decembra 2020.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Javno obvestilo - razgrnitev izhodišč
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2020_OPPN_062_izhodisca
vodoravna delilna črta