OBVESTILO O PREKLICU JAVNE OBRAVNAVE OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE Ta 14 P
vodoravna delilna črta

OBVESTILO
 
Zaradi novih razmer SE PREKLICUJE JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA DEL PROSTORSKO PLANSKE ENOTE Ta 14 P,
ki je bila načrtovana za sredo, 25. novembra 2020, ob 16. uri, v prostorih razstavišča Urban, Grajska ulica 7, Maribor.
 
Pripombe na osnutek sprememb in dopolnitev ZN Ta 14 P se lahko podajo pisno na naslov:
-        Mestna občina Maribor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ulica 7, 2000 Maribor
ali po elektronski pošti na naslov: 
-        mestna.obcina@maribor.si (zadeva: Javna razgrnitev – osnutek SD ZN Ta 14 P)
do zaključka trajanja javne razgrnitve, to je do vključno 10. decembra 2020.
 


vodoravna delilna črta