Alenka ISKRA
vodoravna delilna črta

Podžupanja za področje sociale in socialnega podjetništva, kulture, mladine, turizma, nevladnih organizacij, predšolske vzgoje in izobraževanja ter medgeneracijskega sodelovanja; funkcijo opravlja poklicno.

 

Tajništvo podžupanje:
Naslov: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201-208


vodoravna delilna črta