Gregor REICHENBERG
vodoravna delilna črta

Podžupan za področje arhitekture in prostora; funkcijo opravlja nepoklicno

 

 
Tajništvo podžupana:
Naslov: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Telefon: 02/2201-208


vodoravna delilna črta