Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta

Datum objave:20.11.2020
Rok:5. 12. 2020
Kontaktna oseba:Simona Fras, T: 02 2201337, E: simona.fras@maribor.si
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se nepremičninam iz 1. točke izreka, parc. št. 2766/8, 2766/7, 2766/6, 2766/5, 2766/4, 2766/3 in 2766/2, vse k.o. 680 – TEZNO, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot grajeno javno dobro lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  odvzame status grajenega javnega dobra.
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  OBDE.20112020.092641
vodoravna delilna črta