Odprt telefon za občanke in občane
vodoravna delilna črta
20.11.2002

Na odprt telefon bo tokrat odgovarjal direktor Komunalne direkcije.

V sredo, 20. novembra 2002, bo na mestni občini Maribor v okviru projekta posodabljanja mestne uprave na telefon, na katerega bodo lahko poklicali občanke in občani, odgovarjal direktor Komunalne direkcije Vili Eisenhut, ki bo dosegljiv na telefonski številki 2201 412 med 16.00 in 17.00 uro.

Komunalne direkcije: · opravlja naloge s področja plana in analiz ter naloge, ki so vezane na razvoj posameznih gospodarskih javnih služb in sistema kot celote, · opravlja strokovne, organizacijske in razvojne naloge v zvezi z načrtovanjem in vzdrževanjem objektov, omrežij javnih služb, ter drugih javnih objektov, · opravlja naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe, · opravlja naloge z razpisi za vlaganje kapitala za področje gospodarskih javnih služb, · pripravlja pogodbe, · opravlja naloge nadzora nad izvajanjem del gospodarskih javnih služb, · opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in stroškovnim poslovanjem ter nad oblikovanjem cen izvajalskih gospodarskih javnih služb, · opravlja nadzor nad uporabo infrastrukturnih objektov in naprav, · opravlja posebne naloge izvajanja Odloka o opravljanju gospodarske javne službe oglaševanja in Odloka o koncesiji za opravljanje dejavnosti oglaševanja, · nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih podjetij, ki jih potrjuje ali daje nanje soglasje mestni svet, · opravlja strokovne in administrativne naloge za Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin in za predstavnike v skupščinah in nadzornih svetih gospodarskih javnih služb, · usklajuje komunalne akcije in programe v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, · opravlja strokovne in upravne naloge s področja mestnega prometa in zvez.


vodoravna delilna črta