Izhodišča za pripravo Občinskega prostorskega načrta za del prostorsko planske enote St-4
vodoravna delilna črta

Datum objave:3.11.2020
Rok:18.11.2020
Kontaktna oseba:Jožica Abram, tel. 02 2201 492
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo Občinskega prostorskega načrta za del prostorsko planske enote St-4.
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 3. novembra 2020 do vključno 18. novembra 2020 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Rok za oddajo morebitnih pripomb je zadnji dan javne razgrnitve, to je 18. novembra 2020.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2020_OPPN_031_izhodisca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_1_IZSEK_PLAN_izhodisca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_2_OBSTOJECE_STANJE_izhodisca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_3_PREGLEDNA_SIT_DOF_izhodisca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_UREDITVENA_SIT_izhodisca_
vodoravna delilna črta