Izhodišča, sklep in strokovne podlage za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Lavričevi ulici v Mariboru (gradivo za pridobitev mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN)
vodoravna delilna črta

Datum objave:2.10.2020
Rok:/
Kontaktna oseba:Vesna Bauman, T: 02 2201 495, E: vesna.bauman@maribor.si

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Izhodišča
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Strokobne podlage
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Sklep o pričetku priprave
vodoravna delilna črta