Javni poziv JPDŠ-KUL-2020 je z dnem 1.10.2020 zaprt. Vse vloge, ki so bile oddane pred tem datumom in so prispele po porabi razpisanih sredstev, bodo uvrščene na rezervno listo in bodo financirane v primeru sprostitve dodatnih sredstev.
vodoravna delilna črta

Datum objave:23.9.2020
Rok:do porabe sredstev (vendar najdlje do 2. novembra)
Kontaktna oseba:Martina Kositer (tel. 02/2201-470) ali Nataša Kocjančič (tel. 02/2201-304), vsak delovni dan med 9. in 11. uro; E: kultura@maribor.si


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  JPDŠ-KUL-2020 – PREJEMNIKI DELOVNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  besedilo javnega poziva JPDŠ-KUL-2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  OBRAZEC 1 - Prijavni obrazec JPDŠ-KUL-2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  OBRAZEC 2 - Izjava prijavitelja JPDŠ-KUL-2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  OBRAZEC 3 - Vzorec pogodbe JPDŠ-KUL-2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  OBRAZEC 4 - Poročilo o izvedenih aktivnostih JPDŠ-KUL-2020
vodoravna delilna črta