Posodabljanje vstopnih mest v območje za pešce
vodoravna delilna črta
24.10.2002

Vstopanje in izstopanje v območje za pešce z brezkontaktnimi karticami. Spremenjen dostavni čas.

Izvedba posodobitve vstopnih mest v območje za pešce je v sklepni fazi. Trenutno izvajalec vgrajuje hitre potopne valje v Ulici ob jarku, Poštni ulici in v Slovenski ulici ter vstopna mesta opremlja z elektronskimi kontrolnimi enotami, ki bodo omogočale kontrolo vstopanja in izstopanja z brezkontaktnimi karticami ter prenos podatkov na centralno enoto, s katero bo upravljal operater v Prometnem uradu.

S tem bo za različne upravičence omogočena določitev različnega časa, v katerem jim bo dovoljen uvoz, evidenca časa zadrževanja posameznega vozila v območju za pešce, preprečitev uvoza več vozilom z isto kartico, ter določitev vstopnega in izstopnega mesta, ki ga bodo posamezni upravičenci lahko uporabljali.

Vgrajevanje nove opreme na vstopnih mestih bo dokončano do konca oktobra. V prehodnem obdobju, ko vsi upravičenci do uvoza v območje za pešce še ne bodo opremljeni z vstopnimi karticami, bo v Ulici ob jarku omogočeno tudi vstopanje in izstopanje z obstoječimi nalepkami in dovoljenji. V prehodnem obdobju bo Prometni urad na osnovi nove prometne ureditve za vse upravičence do uvoza v območje za pešce postopno pripravil nova dovoljenja in jih opremil s vstopno kartico ter navodili o delovanju posodobljenih vstopnih mest.

Predvideno je, da bomo vsem upravičencem lahko vročili nova dovoljenja in vstopne kartice do sredine decembra.

Dostavni čas bo z novo prometno ureditvijo v območju za pešce omogočen vsak dan med 6. in 9. uro ter med 19. in 22. uro. Izven tega časa bo omogočen dovoz stanovalcem in za intervencije, za dostavo lahko pokvarljivega blaga, gradnje in vzdrževanje ter za varovanje oseb in premoženja.


vodoravna delilna črta