O prenovi mestnega jedra
vodoravna delilna črta
24.10.2002

V kratkem javni razpis za izbiro podjetja, ki bo opravilo svetovalni in investitorski inženiring pri prenovi dela starega mestnega jedra. Pripravlja se analitična urbanistična delavnica.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je lani marca organiziral zbiranje ponudb za izvajalca Projekta prenove starega mestnega jedra. Izbrana je bila projektna skupina, ki jo vodi podjetje Igre d.o.o. s podizvajalci. Njena naloga je natančno definirati cilje prenove, postaviti vizijo in definirati strategijo za doseganje ciljev ter dati podlage za izdelavo odloka o prenovi. Vmesno poročilo o poteku projekta, ki bo predvidoma zaključen konec leta, je bilo predstavljeno na junijski seji mestnega sveta mestne občine Maribor, kjer so v trinajstih točkah strnjeni koraki za nadaljnjo strategijo in ravnanje. V prenovi mestnega jedra poleg Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor sodelujejo mestna uprava mestne občine Maribor, njeni zavodi in Komunalna direkcija, pa tudi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, iniciativne skupine in posamezniki. Med omenjenimi akterji prenove poteka intenzivna koordinacija, ki jo sklicuje župan mestne občine Maribor. Prenova mestnega jedra je projekt, ki bo po sedanjih ocenah veljal preko 100 mio evrov, mestu pa bo prinesel 2000 prenovljenih, kakovostnih stanovanj ter v mestno jedro vrnil poslovne funkcije po meri evropskih mest.

Ker je prenova mestnega jedra dolgotrajen proces, posegi v nekatere dele mestnega jedra pa nujni, se je mestna občina Maribor odločila za pilotski projekt obnove dela Koroške ceste. V začetku naslednjega meseca bo objavljen javni razpis za podjetje, ki bo opravilo svetovalni in investitorski inženiring pri prenovi starega mestnega jedra v etapi Koroška ulica 2, 4, 6, 8 in 10. V naslednjih mesecih je predvidena priprava projektov in dokumentacije, predvideni so pogovori in dogovori z lastniki objektov in stanovalci, predvidena je priprava programov za lokale, priprava investicijskih vlaganj ter izbira izvajalcev.

Pomemben del obnove starega mestnega jedra zavzema tudi obnova Minoritskega samostana, ki je eden izmed pomembnejših kulturno-zgodovinskih spomenikov. V kratkem bo podjetje Igre d.o.o. izdelalo idejno-programsko študijo s prostorskimi preizkusi, ki bodo pokazali, kako in pod kakšnimi pogoji bi bilo mogoče lutkovno gledališče vključiti v obnovljen kompleks Minoritov. Na tej osnovi bo pripravljena investicijska dokumentacija ter izvedeni vsi potrebni postopki, tudi arheološke raziskave.

V mesecu novembru Zavod za prostorsko načrtovanje skupaj z Društvom arhitektov Maribor ter podjetjem Igre d.o.o. pripravlja analitično urbanistično delavnico z naslovom Reminiscence, katere osrednja tema bo prenova Koroške ceste skupaj s karejem severno od nje do Slomškovega trga in Orožnove ceste s karejem južno do Vojašniškega trga. Kot izhodišča za delavnico bodo služili nekateri robni projekti, kot so Arhitekturni natečaj za mestno tržnico, projekt podhodov in garažne pod Glavnim trgom, usmeritve Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, prostorsko – ureditveni pogoji za staro mestno jedro ter izdelana prometna študija, ki predvideva enosmeren promet od vzhoda proti zahodu. Vse to so podlage, na osnovi katerih bodo vabljene strokovne skupine arhitektov, krajinskih arhitektov ter urbanistov, pripravile svojo zasnovo prenove starega mestnega jedra. br> V delavnico, ki bo predvidoma dokončana v februarju 2003, bo povabljenih šest skupin; tri iz Maribora, ter po ena iz Ljubljane, Avstrije in Gradca. Na ta način želimo pridobiti širše poglede na različne možnosti, ki jih prenova mestnega jedra ponuja, pa tudi na različne vsebine, dejavnosti ter arhitekturne in urbanistične vidike.


vodoravna delilna črta