Navodila za izpolnitev e-zahtevka in črpanje sredstev za programe športa v MOM za leto 2020
vodoravna delilna črta

Obveščamo vas, da smo preko spletne aplikacije javni razpisi uredili obrazec za izdelavo e-zahtevkov s prejetimi računi  oz.  dokazili za črpanje sredstev, za programe športa v MOM za leto 2020. S tem bo priprava zahtevkov poenotena in predvsem bolj pregledna tudi za uporabnika.

 

Vsem upravičencem sredstev se bo po prevzemu s strani MOM podpisane Pogodbe o sofinanciranju letnega programa športa za leto 2020, v aplikaciji med obrazci ponudila možnost za vnos dokazil in izdelavo e-zahtevka za črpanje sredstev LPŠ in črpanje sredstev za ostale objekte .

 

Za čim enostavnejše delo smo vam pripravili tudi natančna navodila ter tabelo upravičenih stroškov sofinanciranja LPŠ MOM za leto 2020, ki ju najdete v prilogi. Za navodila vas prosimo, da jih natančno preberete in uporabite ob izpolnitvi e-zahtevka, saj so koraki postopkov natančno zapisani.

 

Roki za vložitev e-zahtevkov:

 

- za obdobje od 1.1. do 30.6.2020, je potrebno e-zahtevke oddati najkasneje do 15.8.2020,

- za obdobje od 1.7.-31.12.2020, je potrebno zadnji e-zahtevek oddati najkasneje do 30.11.2020,

- za prireditve, tekmovanja in mestne panožne športne šole, izvedene v decembru 2020, je rok za predložitev e-zahtevka  najkasneje do 15.1.2021.

 

V kolikor zahtevki ne bodo kreirani skozi aplikacijo, jih žal ne bo mogoče upoštevati pri črpanju sredstev.

 

Za morebitna vprašanja smo vam na razpolago na sport@maribor.si

 

Športni pozdrav!

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Navodila za izpolnitev zahtevka in črpanje sredstev za programe športa v MOM za leto 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  TABELA - Upravičeni stroški JR 2020
vodoravna delilna črta