Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja st-1 ob Ruški cesti v Mestni občini Maribor in elaborata ekonomike
vodoravna delilna črta

Datum objave:27.7.2020
Rok:11.9.2020
Kontaktna oseba:Vesna Bauman, T: 02 2201 495, E: vesna.bauman@maribor.si

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  JAVNO NAZNANILO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Elaborat za javno razgrnitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_1_1_IZSEK_PLAN_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_2_1_OBSTOJECE_Z_MEJO_OPPN_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_3_1_PREGLEDNA_DOF_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_3_2_PREGLEDNA_DOF_KOMUNALA_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_1_UREDITVENA_SIT_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_2_FUNKCIONALNO_OBLIK_P_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_3_KOMUNALNA_SIT_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_4_PROMETNA_SIT_dop_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  RUŠKA ELABORAT EKONOMIKE
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  POVZETEK_JAVNOST_002_tekst
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  POVZETEK_ZA_JAVNOST_grafika
vodoravna delilna črta