JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
vodoravna delilna črta

Datum objave:24.7.2020
Rok:15.9.2020
Kontaktna oseba:Vesna Žličar, T: 02 220 13 30, E: vesna.zlicar@maribor.si

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1. Javni razpis - srednje poklicno izobraževanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  2. Vloga za podelitev štipendije za dijake srednje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  3. Izjava kandidata-kandidatke za štipendijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  4. Obrazec za kuverto - dijaki srednjega poklicnega izobraževanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  5. Vzorec pogodbe o štipendiranju
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  6. Pravilnik o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  7. Kriterije za vrednotenje vlog dijakov srednjega poklicnega izobraževanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  8. Kriteriji za delno ali celotno oprostitev vračila štipendije
vodoravna delilna črta