Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P
vodoravna delilna črta

Datum objave:3.7.2020
Rok:3. 9. 2020
Kontaktna oseba:Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90, E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Jožica ABRAM, T: 02 220 14 96, E: jozica.abram@maribor.si
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P.
Postopek priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1631.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Izhodisca Ta 14 P
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  sklep_MUV 2020 17 154
vodoravna delilna črta