Projekta Center Rotovž in Zdravstvena postaja Tezno uvrščena na vladni seznam pomembnih investicij
vodoravna delilna črta


Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji 21. redni seji na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 določila seznam pomembnih investicij. Na seznam je uvrščenih kar nekaj projektov na območju MO Maribor, med drugim tudi prepotrebni izgradnji nove Zdravstvene postaje Tezno in kompleksa Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu.

Na MO Maribor ocenjujemo to odločitev kot jasen signal vlade, da le delno razume in prepoznava potrebe drugega največjega mesta v državi ter celotne podravske regije, saj je nadvse zaskrbljujoče dejstvo, da na seznamu ne najdemo investicij v infrastrukturo Univerze v Mariboru, medtem ko se za Univerzo v Ljubljani namenja kar cca. 200 milijonov EUR. Na tem mestu bi v skromnem sorazmerju tako pričakovali vsaj 100 milijonov EUR za univerzo drugega največjega mesta v državi.

Župan MO Maribor Saša Arsenovič državi jasno sporoča, da je razvojni preboj mesta Maribor, kakor tudi celotne regije, odvisen od intenzivnega povezovanja znanja, razvoja, raziskav in gospodarstva, za kar je nujno potrebna ustrezna infrastruktura. Kot župan tako pričakuje, da bo država enakomerno razvijala obe univerzi. Krepitev ljubljanske univerze pomeni krepitev centralizacije države. Krepitev mariborske univerze pa torej to, kar obljublja tudi sedanja oblast – krepitev decentralizacije.

Nikakor se torej ne strinjamo z nesorazmernim razvojem Maribora in Ljubljane, kakor tudi ne z neenakomernim regijskim razvojem, kar kažejo vsi napačni kazalniki dosedanje kohezijske politike, s katero se je razkorak med zahodom in vzhodom Slovenije povečal, namesto zmanjšal. Slednje je tudi v neskladju s smernicami evropske kohezijske politike.

Na seznam prav tako ni uvrščena mednarodna osnovna šola, za kar si trenutno vodstvo MO Maribor prizadeva že od nastopa svojega mandata. Maribor tovrstno izobraževalno institucijo nujno potrebuje, saj le-ta pomeni odpiranje mesta in regije navzven, internacionalizacija pa posledični doprinos h gospodarstvu v regiji.

Mesto Maribor je drugo največje mesto in največje obmejno mesto v državi, zato tudi pričakujemo temu primerno strateško obravnavo.


Na vladni seznam pomembnih investicij, ki se bo še dopolnjeval, so sicer uvrščene investicije na področju MO Maribor, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju celotne mestne občine in njenega širšega vplivnega območja. Izmed investicij MO Maribor sta na seznam uvrščena projekta Center Rotovž, ki vključuje dolgo pričakovano novogradnjo osrednje enote Mariborske knjižnice in umestitev drugih mestotvornih programov, ter prepotrebna novogradnja Zdravstvene postaje Tezno. Na seznam so uvrščene še nekatere državne investicije, med katerimi velja izpostaviti sledeče projekte:


• Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco
• Gradnja najemnih stanovanj Maribor Novo Pobrežje
• Preselitev oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor
• Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor
• 1. etapa novogradnje Zahodne obvoznice MB od Lackove do Kardeljeve
• Obvoznica Maribor - zahod
• Nadgradnja železniških prog v območju urbanega vozlišča Maribor
• Izvedba podvoza Ledina in novega železniškega postajališča Ledina na glavni železniški progi št. 30 Zidani most–Šentilj–d.m.
• Nadgradnja proge Maribor – Šentilj
• Posodobitev vojaškega kompleksa VGM Maribor


Interventni zakon ustanavlja tudi koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno koordinirano izvajanje postopkov potrebnih za izvedbo pomembnih investicij.


V MO Maribor pa si bomo še naprej prizadevali za ustrezno in ažurno postopanje pri realizaciji ključnih občinskih projektov.


vodoravna delilna črta