Okrogla miza Migracijski tokovi na »balkanski poti«
vodoravna delilna črta

Pred Svetovnim dnevom beguncev, ki je 20. junija, v sklopu evropskega projekta Snapshots from the borders Mestna občina Maribor, inštitut ISCOMET in občina Črnomelj organiziramo okroglo mizo Migracijski tokovi na »balkanski poti«, v petek, 19. junija 2020, med 10. in 13. uro na Mestni občini Maribor, Dvorana generala Rudolfa Maistra, Ulica heroja Staneta 1.
 
Govorci na okrogli mizi bodo:
-        Dražen Gagulić, minister svetnik Veleposlaništva Bosne i Hercegovine v Republiki Sloveniji,
-        Alenka Iskra, podžupanja Mestne občine Maribor,
-        zaslužni prof. dr. Silvo Devetak, predsednik ISCOMET,
-        mag. Franc Mlinar, ISCOMET,
-        Nataša Posel, direktorica, Amnesty International Slovenije
-        Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana,
-        mag. Katarina Štrukelj, direktorica, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
-        dr. Franci Jazbec, vodja programov, Društvo odnos.
 
Cilji okrogle mize so slovensko javnost objektivno informirati o stanju v zvezi s t.i. balkansko potjo, kar v glavnem zadeva tisoče migrantov in beguncev, ki so se iz različnih razlogov znašli v Bosni in Hercegovini in si prizadevajo, da se po nedovoljeni poti, prek Hrvaške in Slovenije, prej ali slej »prebijejo« do držav EU. Na način bi želeli prispevati tudi k odpravljanju strahov in predsodkov, ki so v slovenski družbi prisotni, predvsem zaradi zlorabe te teme v politične namene in spodbuditi oblikovanje stališč Slovenije do urejanju tega zelo pomembnega vprašanja v okviru nastajajočega pakta EU o vprašanjih migracij in beguncev.
 
 
V nadaljevanju program
                      
Mestna občina Maribor, Dvorana generala Rudolfa Maistra
10.00
Nagovor udeležencev:
Alenka Iskra, podžupanja, Mestna občina Maribor
10.05
Uvodna beseda
Zasl. Prof. Dr. Silvo Devetak, predsednik ISCOMET
10.25
Stanje in problemi Bosne in Hercegovine v zvezi z migranti in begunci
Dražen Gagulić, minister svetnik Veleposlaništva Bosne i Hercegovine v Republiki Sloveniji
10.45
Kakšne so možne rešitve za migrante in begunce, ki so se znašli v Bosni in Hercegovini?
Katarina Bervar Sternad, Direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC
11.05
Poročila Amnesty International o stanju v zvezi z migranti in begunci v Bosni in Hercegovini ter glede policijskih postopkov pri njihovem vračanju
Ga. Nataša Posel, direktorica, Amnesty International Slovenije
11.25
Prikaz nedovoljenih migracij čez mejo s Hrvaško in problemov v zvezi z njimi v zadnjem obdobju
mag. Franc Mlinar, ISCOMET Inštitut, Maribor
 
Odmor za kavo
11.50
Izzivi oskrbe beguncev in prosilcev za azil v zadnjem obdobju
mag. Katarina Štrukelj, direktorica, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
12.10
Pogled civilne družbe na urejanje vprašanja migracij in prosilcev za azil v Sloveniji
dr. Franci Jazbec, Vodja programov, Društvo odnos
12.30
Možnosti in omejitve za integracija tujcev v lokalno okolje - primer Mestne občine Maribor
Alenka Iskra, podžupanja, Mestna občina Maribor
12.50
Problemi obmejnih lokalnih skupnosti v zvezi z nedovoljenimi migracijami
Andrek Kavšek, župan občine Črnomelj
13.10
Sklepi okrogle mize in zaključek
 

 
Okrogla miza je sklicana v okviru mednarodnega projekta, ki ga sofinancira EU –  »Utrinki iz meja-Snapshot from the borders«, v katerem sodeluje več kot 30 lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe iz 13 držav članic EU. Iz Slovenije sta poleg ISCOMET inštituta, ki je koordinator projekta za Slovenijo, partnerja še Mestna občina Maribor in Občina Črnomelj. Koordinator mednarodnega projekta je otoška italijanska občina Lampedusa in Linosa.
 
Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, regij in nevladnih organizacij v EU, ki se neposredno soočajo s problemi migracij in na ta način spodbujati oblikovanje ustreznih politik in praktičnih rešitev na lokalni, nacionalni in evropski ravni, kot tudi prispevati k njihovem usklajenem in učinkovitem izvajanju. V okviru projekta se organizira mednarodna povezava zainteresiranih lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij iz držav EU, ki bi se v bodoče kot institucionalizirana oblika, verjetno v okviru Odbora regij EU, ukvarjala s to problematiko.
 


vodoravna delilna črta