Zaključena sanacija na Aškerčevi ulici
vodoravna delilna črta

Zaključila se je interventna sanacija dela poškodovanega kanala za odvajanje odpadne vode na Aškerčevi ulici, pri čemer je bil izveden ločen sistem za odvajanje odpadne in meteorne vode.
 
Izvedena je bila tudi celotna preplastitev asfalta na odseku od Ulice heroja Staneta do Prešernove ulice. Dela v vrednosti 101.271,57 EUR z DDV je izvedlo podjetje Heringrad d.o.o.
 
                                                                        


vodoravna delilna črta