Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnine k.o. Košaki, Krčevina, Pekel,...
vodoravna delilna črta

Datum objave:15.6.2020
Rok:30.06.2020
Kontaktna oseba:Simona FRAS, e-naslov: simona.fras@maribor.si
Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se nepremičninam iz 1. točke izreka,  parc. št. 383/82, k.o. 653-Košaki, parc. št. 361/26, k.o. 638-Krčevina, parc. št. 13/12, k.o. 640-Pekel, parc. št. 614/2, 614/4 in 2981/11, vse k.o. 681-Pobrežje, parc. št. 3008/2, k.o. 659-Tabor, parc. št. 1742/2 in 1747/3, obe k.o. 680 -Tezno, parc. št. 991/12 in 967/3, obe k.o. 677- Zg. Radvanje, parc. št. 222/76, k.o. 636-Kamnica, parc. št. 1422/3, k.o. 635-Brestrnica, parc. št. 981/6, k.o. 661- Limbuš, parc. št. 264/3 in 264/4, obe k.o. 654-Orešje, parc. št. 884/33 in 884/34, obe k.o. 636-Kamnica ter parc. št. 1396/3, k.o. 681-Pobrežje, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot grajeno javno dobro lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  odvzame status grajenega javnega dobra.
 
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta