Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena parcela 681 2981/2
vodoravna delilna črta

Datum objave:15.6.2020
Rok:30.06.2020
Kontaktna oseba:Simona FRAS, e-naslov: simona.fras@maribor.si
Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se nepremičnini iz 1. točke izreka, parc. št. 2981/2, k.o. Pobrežje, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot grajeno javno dobro lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  odvzame status grajenega javnega dobra.
 
 
Odločba je v prilogi.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odločba
vodoravna delilna črta