Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o zazidanem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P
vodoravna delilna črta

Datum objave:25.5.2020
Rok:10.6.2020
Kontaktna oseba:Jožica Abram, tel. 02 2201 492
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o zazidanem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P in osnutek sklepa za pripravo le-teh.
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 25. maja 2020 do vključno 8. junija 2020 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Rok za oddajo morebitnih pripomb je zadnji dan javne razgrnitve, to je 8. junija 2020.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Javno obvestilo - razgrnitev izhodišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o začetku postopka
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Izhodisca Ta 14 P
vodoravna delilna črta