45. seja mestnega sveta mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
7.10.2002

Danes bodo v Izobraževalnem centru v Pekrah najprej zaključili 44. sejo, potem pa nadaljevali s 45. sejo mestnega sveta.

Danes, 7. oktobra 2002, se bo ob 12. uri v prostorih Izobraževalnega centra Pekre najprej nadaljevala 44.seja mestnega sveta mestne občine Maribor. Na seji bodo med drugim drugič obravnavali odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu športno rekreacijskega območja Ljudski vrt, prvič bodo obravnavali odlok o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote TA 14 P ter primerjali variante za odsek zahodne obvoznice – Dravograjske ceste med križiščem s Cesto proletarskih brigad in križiščem s Hitro cesto pri blagovno distribucijskem centru v Mariboru. Obravnavali bodo tudi poročilo o stanju okolja Mestne občine Maribor v letih 2000 in 2001.

Na 45. seji, ki bo v nadaljevanju, bodo drugič obravnavali Odlok o zelenih površinah v mestni občini Maribor, odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za del prostorske planske enote Ta 14 P ter izvolili predstavnike mestne občine Maribor v volilno telo za člana Državnega sveta ter določili kandidata za člana Državnega sveta.


vodoravna delilna črta