Ureditev površine Vojašniškega trga vključno s potrebno obnovo in ureditvijo komunalnih vodov in naprav ter potrebno osvetlitvijo (SKLOP 1) in Adaptacija in ureditev objekta Vojašniški trg 3 »Tri babe« z rekonstrukcijo srednjeveškega zidu (SKLOP 2)
vodoravna delilna črta

Datum objave:21.4.2020
Rok:20.5.2020 do 9.00 ure

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Navodila ponudnikom
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrazci in vzorci dokumentov
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Ponudbeni predračun SKLOP 1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Tehnična dokumentacija - SKLOP 1
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Ponudbeni predračun - SKLOP 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Tehnična dokumentacija - SKLOP 2
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek ESPD - SKLOP 1
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek ESPD - SKLOP 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1.6.7.9 Detajlni načrt sanitarij v kleti objekta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1.6.7.10 Detajlni načrt sanitarij v kleti objekta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Navodila ponudnikom - sprememba 11.5.
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrazci in vzorci dokumentov - sprememba 11.5.
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Ponudbeni predračun - SKLOP 2 -12.5.
vodoravna delilna črta