»Občinski podrobni prostorski načrta (v nadaljevanju OPPN) za del območja St-1 ob Ruški cesti v Mariboru – gradiva za pridobitev prvega mnenja«
vodoravna delilna črta

Datum objave:23.3.2020
Rok:30. april 2020
Kontaktna oseba:mag. Lidija Kodrič Vuk, e-pošta: lidija.kodricvuk@maribor.si
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja St-1 ob Ruški cesti v Mariboru za potrebe pridobitve prvega mnenja nosilcev urejanja prostora.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2019_OPPN_23.3.2020_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_1_1_IZSEK_PLAN_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_2_1_OBSTOJECE_Z_MEJO_OPPN_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_3_1_PREGLEDNA_DOF_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_1_UREDITVENA_SIT_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_2_FUNKCIONALNO_OBLIK_P_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_3_KOMUNALNA_SIT_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_4_PROMETNA_SIT_osnutek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep-objavljen
vodoravna delilna črta