Župan MO Maribor je izdal odredbo o zaprtju lokalov

Župan Mestne občine Maribor je sprejel odredbo, s katero odreja zaprtje vseh gostinskih obratov, ki gostom nudijo le jedi in pijače, trgovin in drugih lokalov, ki izvajajo storitvene dejavnosti, pri katerih ni mogoče preprečiti osebnega stika med zaposlenimi in strankami, na območju Mestne občine Maribor.
 
Odredba v prilogi, prav tako Odlok o določitvi prekrškovnih postopkov glede izvrševanja omenjene odredbe.


Priloge
 Odlok
 Odredba