SUKCESIVNA DOBAVA OKOLJU PRIJAZNIH TOALETNIH POTREBŠČIN, ČISTILNIH SREDSTEV IN ČISTILNIH PRIPOMOČKOV PO SKLOPIH
vodoravna delilna črta

Datum objave:25.2.2020
Rok:13. 3. 2020 do 9. ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  I. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek II. Obrazci in vzorci dokumentov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  III. Ponudbeni predračun (popis) priloga 2 in 3
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek III. Seznam uporabnikov - priloga 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  III. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA IN OPISI BLAGA, KI SO PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  III. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA IN OPISI BLAGA, KI SO PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA, 26. 2. 2020
vodoravna delilna črta