Razpis za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v MOM 2020 – JRMOM-VON-2020
vodoravna delilna črta

Datum objave:7.2.2020
Rok:25. 2. 2020 Obvestilo o poteku razpisa objavljeno
Kontaktna oseba:Saša BRICMAN RANTUŠA, dipl. upr. org., T: 02 220 1 474
Informativni sestanek o razpisu na področju varstva okolja in ohranjanje narave (JRMOM-VON-2020) bo v četrtek 13. 2. 2020 ob 14. uri, na lokaciji SOU Maribor, Skupne službe varstva okolja, sejna soba/II. nadstropje, Slovenska ulica 40, Maribor.
Prosimo za predhodno potrditev prihoda na e-naslov: sasa.bricmanrantusa@maribor.si
 
Vljudno vabljeni!

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Prejemniki sredstev-spletna stran
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  JRMOM-VON-2020 - Obvestilo o poteku razpisa v povezavi s COVID-19
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Javni razpis 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec 1-Prijava 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec 2-Vsebina projekta 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec 3-Zahtevek 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec 4-Finančno poročilo 2020
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec 5 - Izjava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Obrazec 6 - Oprema ovojnice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Vzorec pogodbe 2020
vodoravna delilna črta