Od 31. januarja bo zaprta Koroška cesta v Mariboru
vodoravna delilna črta

 

Ta konec tedna se bodo začela dela v projektu preureditve Koroške ceste. Izvajalec, podjetje Nigrad, bo zato 31. januarja zaprl Koroško cesto. Popolna zapora ceste bo trajala približno tri mesece in je nujna za izvedbo del v projektu preureditve Koroške ceste z Glavnim trgom. Strokovnjaki s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so pripravili ukrepe, s katerimi bomo med zaporo najbolj obremenjenega odseka Koroške ceste zagotovili čim boljšo pretočnost prometa v ulicah, na katere bo promet preusmerjen.


Vse udeležence v cestnem prometu prosimo za razumevanje in strpnost ter da so posebej pozorni na morebitne spremembe prometnega režima.

 

 

Predstavljamo vam najpomembnejše spremembe v cestnem prometu v času zapore:

 

 • Zapora bo izvedena v dveh fazah:
  - v prvi fazi bo popolnoma zaprta cesta med krožiščem na Glavnem trgu (pri Starem mostu) do uvoza k Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Maribor mesto. Dostop v odprti del Koroške ceste bo v tem času možen z zahodne strani, iz smeri glavne tržnice;
  - v drugi fazi bo zapora tudi na odseku med tržnico in uvozom v PGD Maribor mesto.
 • Urejeni bodo koridorji za pešce in kolesarje. V skladu z dinamiko del bo izvajalec koridorje spreminjal, zagotovljeno bo tudi vodenje kolesarjev po Gosposki ulici do Ulice 10. oktobra in naprej po Slomškovem trgu, v smeri proti zahodu.
 • Stanovalci in poslovni subjekti na Koroški cesti, ki imajo parkiranje urejeno na svojih dvoriščih oziroma v garažah na Koroški cesti in v ulicah, v katere dostopajo s Koroške ceste, bodo lahko pridobili začasne dovolilnice za parkiranje v coni 4. Vlogi za dodelitev dovolilnice bodo morali priložiti medsebojni dogovor lastnikov večstanovanjskega objekta o možnosti uporabe dvorišča za parkiranje oziroma dokazilo o lastništvu ali najemu garaže na tem območju.
 • Zaradi zapore na Koroški cesti se bodo prometni tokovi v smeri vzhod-zahod razporedili po drugih cestah. V času zapore bomo zato izvedli naslednje ukrepe:

  Križišče Krekova ulica–Strossmayerjeva ulica
  ukrep: začasna semaforizacija križišča

  Križišče Ulica talcev–Ulica kneza Koclja
  ukrep: ukinitev levega zavijanja iz Loške ulice v Ulico kneza Koclja

  Križišče Cankarjeva ulica–Partizanska cesta
  ukrepi:
  - podaljšanje zelene faze za izvoz iz Cankarjeve ulice na Partizansko cesto,
  - možnost zavijanja desno tudi z levega pasu,
  - uvedba drugega pasu za razvrščanje avtomobilov na križišču Partizanske in Prešernove ulice v smeri proti TC City. 
 • Spremembe semaforskih programov v križiščih:

  Gosposvetska–Turnerjeva
  Gosposvetska–Strossmayerjeva
  Cankarjeva–Partizanska
  Partizanska–Prešernova
  Partizanska–Mlinska
  Ulica kneza Koclja–Vošnjakova ulica
  Dravograjska cesta–Erjavčeva ulica
 • Sprememba parkirnega režima v Mladinski in Maistrovi ulici.

  Za večjo pretočnost prometa bomo začasno ukinili parkirna mesta na severni strani vozišča na odsekih Mladinska ulica med Trubarjevo in Tyrševo ulico ter Maistrova ulica med Ulico heroja Staneta in Prešernovo ulico, v Cankarjevi ulici pa v delu med dvignjenim prehodom za pešce in semaforjem.

  Ukinjena parkirna mesta bomo nadomestili s parkirnimi mesti K+R (»Kiss-and-Ride«), ki so namenjena za dostavo otrok v šolo. V prvih štirinajstih dneh bodo prostovoljci Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu manjšim otrokom pomagali varno prečkati cesto

  Da bi na teh obremenjenih odsekih zagotovili večjo prometno varnost pešcev, bomo dodatno osvetlili prehode za pešce v Mladinski ulici (pred Pravno fakulteto), v križišču Mladinske in Tyrševe ulice, v križišču Maistrove ulice in Ulice heroja Staneta ter v križišču Maistrove in Kersnikove ulice.
 • Spremembe v mestnem avtobusnem prometu

  Zaradi zapore Koroške ceste bodo začasno spremenjene linije številka 3, 7, 12, 15, 17, 18, 19 in 151. V času zapore avtobusi na linijah 3, 7, 12, 15, 17, 18, 19 in 151 ne bodo ustavljali na postajališčih:
  - Koroška–Poštna v obeh smereh (linije 3, 7, 12, 15, 17, 18, 19 in 151)
  - Glavni trg-Židovska (linije 7, 15, 17, 19 in 151),
  - Glavni trg-Vetrinjska (linije 12, 15, 19 in 151),
  - TPC City (linije 12, 15, 19, 151) in
  - TPC City pri Zdravstvenem domu Maribor (linija 7).

  Uvedli bomo novo avtobusno postajališče v Maistrovi ulici, pri Mestnem parku.

  Začasno bo vzpostavljena podaljšana avtobusna linija številka 8 (linija 8A), ki bo povezovala vzhodni in zahodni del mesta. Delovala bo na relaciji med Termami Fontana (Koroška cesta 172) in avtobusno postajo Mlinska v dolžini 7230 metrov (v obe smeri). Imela bo naslednja postajališča: Terme Fontana – Gosposvetska – Koroška vrata – Koroška trgovina – Pristan – Tržnica – Hotel Lent – Loška – AP Mlinska 
 • Spremembe v medkrajevnem avtobusnem prometu

  Medkrajevni promet bo v času zapore preusmerjen na desni breg Drave (po Cesti proletarskih brigad). Potniki v medkrajevnem prometu iz koroške oziroma ruške smeri bodo
  lahko za nadaljevanje poti v mesto na avtobusnem postajališču pri Termah Fontana prestopili na mestni liniji številka 8 in 15. Prestopne točke medkrajevnih linij iz smeri Dravograda oziroma Ruš na mestne avtobuse bodo:

  - za potnike iz smeri Radelj ob Dravi bo za smer Maribor STŠ prestop na
  postajališču Maribor Fontana na mestni liniji številka 8 in 15;
  - za potnike iz smeri Radelj ob Dravi in Ruš bo za smer Maribor Tezno prestop na
  postajališčih Maribor Avtobusna postaja, TPC City, Ljubljanska–II. gimnazija na
  linijo št. 1. Možen bo tudi prestop na linijo št. 12 na postajališču Dravograjska –
  Poljane;
  - za potnike iz smeri Ruš bo za smer Maribor STŠ prestop na postajališčih
  Dravograjska–Poljane na liniji št. 3 in 19 na postajališču Dravograjska – Poljane;
  - za potnike iz smeri Ruš bo za smer Maribor–bolnišnica prestop na postajališčih
  Maribor AP, TPC City, Ljubljanska–II. gimnazija na liniji št. 1 in 21. Na linijo št. 4
  bo mogoče prestopiti na postajališču Marles.

  Za uporabo mestnega avtobusnega prometa bo potnik, ki bo prestopal z medkrajevnega prometa, potreboval mestno vozovnico. Dijaki in študentje lahko za doplačilo 5 evrov na mesec pridobijo subvencionirano mesečno kombinirano vozovnico za mestni promet, ostali kupijo mestne vozovnice po ceniku (objavljen je na povezavi www.marprom.si/ceniki-invozovnice/mestni-promet/).
 •  Ostalo

  PGD Maribor mesto bo v času zapore do štiri tedne delovalo na Avtobusni postaji v Mlinski ulici.

 • Dodatne informacije posredujejo:

  O poteku del in zaporah
  :
  Nigrad, d. d.,
  Informacijska točka na Koroški cesti 11. Ob sredah od 11. do 13. ure, ob sobotah od 9. do 11. ure.
  Telefon: 031 799 714 (g. Simon Planinc), e-pošta: simon.planinc@nigrad.si

  O ureditvi mestnega avtobusnega prometa:
  Avtobusna postaja, Mlinska ulica 1, Maribor
  Telefon: 059 180 482; e-pošta: info@marprom.si; www.maribor.si

  O pridobitvi začasnih parkirnih dovolilnic za stanovalce:
  Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor
  Telefon: 02 220 14 59 (ga. Cvetka Jambrašič)


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Linija 12
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Linija 15
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Linija 15A
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Linija 17
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Linija 18
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Linija 19
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Linija 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Linija 7
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Semaforizacija, sprememba prometnega režima, ukinitev parkirišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Sprememba postajališč
vodoravna delilna črta