Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2020 - projekti
vodoravna delilna črta


Obveščamo vas, da je bil 16. decembra 2019 objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2020 – projekti (JRP-MD-2020)

 

·         Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju mladinskih dejavnosti.

·         Namen javnega razpisa je izbor kakovostnih projektov, ki odgovarjajo na potrebe mladih, z ozirom na strateške dokumente, ki so navedeni v razpisu, ter področja razpisnega sofinanciranja.

·         Cilj javnega razpisa je izvedba kakovostnih projektov mladinskih dejavnosti, ki bodo v čim večji meri vključevali mlade z območja MO Maribor, posebej mlade z manj priložnostmi.


Področja razpisnega sofinanciranja so:


-        omogočanje neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih;

-        razvijanje politične participacije mladih na lokalni in nacionalni ravni ter vpliva na odločanje o za njih pomembnih javnih politikah;

-        lajšanje dostopa mladih do trga delovne sile in razvijanje podjetnosti, ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih;

-        skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna oz. finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska), in ki so pri dostopu do virov dobrin pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih etničnih skupin idr.);

-        razvijanje prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih;

-        povečevanje socialne vključenosti in zagotavljanja enakih možnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije;

-        promocija zdravega načina življenja in preprečevanja različnih oblik odvisnosti mladih.

 

Projekt se lahko izvaja na enem ali več področjih razpisnega sofinanciranja.

 

Rok za prijavo na razpis: 31. 1. 2020.

 

Besedilo razpisa je skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo objavljeno na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi - kultura in mladina:  

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=17493


vodoravna delilna črta