PRIMOŽ JUHART
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta