Poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt " Izgradnja garažne hiše in poslovnih objektov na zemljišču pod pomožnim nogometnim igriščem ob Strossmajerjevi ulici v lasti Mestne občine Maribor"
vodoravna delilna črta

Datum objave:6.12.2019
Rok:10.3.2020 DO 10 URE
Kontaktna oseba:Teobald Pajnik, vodja Službe za razvojne projekte in investicije, tel. +386(02) 220 11 82 oz. +386(0) 512 674 630; e naslov: teobald.pajnik@maribor.si

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Poziv
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PODALJŠANJE ROKA
vodoravna delilna črta