SPROSTITEV PROMETA SKOZI PODVOZ POD ŽELEZNIŠKO PROGO NA LJUBLJANSKI ULICI
vodoravna delilna črta


Z današnjim dnem je stekel promet skozi podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici. Umik zapore in sprostitev prometa sta simbolično naznanila podpredsednica Vlade RS in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek ter župan MO Maribor Saša Arsenovič.

(Maribor, 25. november 2019) Za Maribor izredno pomemben infrastrukturni in razvojni projekt na Ljubljanski ulici zajema poleg izgradnje cestnega podvoza pod železniško progo Maribor - Prevalje še rekonstrukcijo železniškega postajališča Maribor Tabor, vključno z rekonstrukcijo pripadajočih signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, izgradnjo dveh krožišč (eno na križišču Ljubljanske ulice in Jezdarske ulice ter drugo na križišču Ljubljanske ulice z Ulico Moše Pijada in Masarykovo ulico), ureditev Magdalenskega parka ter vzpostavitev kolesarske steze, ki je ločena od vozišča.


Investicija je financirana s strani Direkcije RS za infrastrukturo (60%) in MO Maribor (40%). Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 9,8 mio EUR z DDV. Dne 27. 06. 2019 je bila podpisana pogodba z izbranimi izvajalci POMGRAD d.d., SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. in GH Holding d.o.o., v vrednosti 8,9 mio EUR z DDV. Določen pogodbeni rok za izvedbo del je bil 16 mesecev od uvedbe v delo, torej do 24. 11. 2019.


Z današnjim dnem se je po 15 mesecih ponovno sprostil promet na Ljubljanski ulici. Umik zapore in sprostitev prometa skozi podvoz sta simbolično naznanila podpredsedenica Vlade RS in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek ter župan MO Maribor Saša Arsenovič. Podvoz je velika pridobitev za celotno mesto, s katero se bo povečala pretočnost in varnost prometa. Tudi mestni avtobusi na linijah št. 1, 2, 17 in 21 ter krožni liniji K1, ki so zaradi zapore na Ljubljanski ulici in bližnji Betnavski cesti dalj časa uporabljali obvozne poti, bodo sedaj ponovno vozili po ustaljenih trasah.


Dela na podvozu so praktično zaključena, izvedeni sta obe krožišči, zaključna dela pa se izvajajo tudi na novem železniškem postajališču, ki bo predano v uporabo predvidoma v ponedeljek, 02. 12. 2019, ko bosta ukinjena tudi začasni nivojski prehod in začasni peron. V prihodnjih mesecih bodo potekala še dela za dokončno ureditev Magdalenskega parka ter povezave vzhodnega in zahodnega dela parka. Dodatno se urejajo nove rešitve in funkcionalnosti na občinski infrastrukturi (ureditev trga ter parkirišča z dostopom do Kapele srca Jezusovega, dostop s parkiriščem in pripadajočim parkom za stanovalce na Ljubljanski ulici, javna razsvetljava, ureditev določenih parkirnih površin, izvedba avtobusnega postajališča, ureditev otroških in športnih igrišč). Zaradi dodatnih del in slabih vremenskih razmer v mesecu novembru, je prišlo do podaljšanja končnega roka izvedbe del, ki se je z aneksom k pogodbi za določena dela podaljšal do 01. 05. 2019.


Podvoz Ljubljanska ulica


vodoravna delilna črta