JAVNO NAZNANILO – obveščanje javnosti o »JAVNI RAZGRNITVI PREDLOGOV MODELOV MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN«
vodoravna delilna črta

Datum objave:24.9.2019
Rok:30.10.2019
Kontaktna oseba:Špela Grdinič, tel. št. 02/2201-715
Mestna občina Maribor z
 
 
           JAVNIM  NAZNANILOM
     obvešča javnost o javni razgrnitvi
PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA
 
 
Javno se razgrne PREDLOG MODELOV VREDNOTENJA, ki ga je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije kot organ vrednotenja.
 
Model vrednotenja je orodje, s katerim se določa posplošena vrednost nepremičnine. Modeli vrednotenja so pravila (enačbe), ki omogočajo istočasen, sistematičen in enoten izračun posplošene vrednosti večjemu številu istovrstnih nepremičnin. Z modeli vrednotenja se določijo podatki o nepremičninah, ki vplivajo na posplošeno vrednost, velikost tega vpliva, ter meje vrednostnih con in pripadajoče vrednostne ravni. Upoštevajo se temeljne lastnosti o nepremičninah kot so raba, lokacija, velikost, starost stavb ter kakovost nepremičnin, ki so sistemsko evidentirane v uradnih evidencah.
 
Sestavni deli modela so:
-       datum modela (datum, na katerega model odraža stanje ponudbe in povpraševanja na trgu),
-       vrednostne cone (območje) in vrednostne ravni (velikost vpliva lokacije),
-       enačbe, tabele in točkovniki (vpliv velikosti, starosti in kakovosti na vrednost).
 
Modeli vrednotenja se oblikujejo glede na rabo nepremičnin, ki jo za posebne nepremičnine izkazuje vrste dejavnosti, za stavbe in dele stavb njihova dejanska raba, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba zemljišč, za ostala zemljišča pa namenska raba.
 
Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja bo potekala v času od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019:
-        na spletnem naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si
-        v prostorih MOM na naslovu Grajska ulica 7, Maribor, pritličje levo, kjer bo gradivo na vpogled ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 13.00 in ob sredah med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 17.00 uro.
 
Geodetska uprava Republike Slovenije bo izvedla javno predstavitev modelov vrednotenja za občine na območju OGU Maribor v  petek, 18. oktobra 2019 od 10.00 - 13.00 ure v prostorih Razstavišča MO Maribor, Grajska ul. 7, Maribor– pritličje desno.
 
Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019. Pripombe, ki se nanašajo na nepremičnine iz Mestne občine Maribor, lastniki nepremičnin pošljejo neposredno na naslov Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor oz. na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Predlog modelov vrednotenja«. Pripombe lahko v času javne razgrnitve podajo tudi na kraju javne razgrnitve. Ostale pripombe lastniki nepremičnin pošljejo neposredno organu vrednotenja, Geodetski upravi Republike Slovenije,
 
 
 
 ŽUPAN
 Aleksander Saša ARSENOVIČ

vodoravna delilna črta