Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov Mestne občine Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020

Datum objave:19.7.2019
Rok:Dijaki do 13.9.2019 / Študentje do 15.10.2019
Kontaktna oseba:Vesna Žličar, T: 02 220 13 30, E: vesna.zlicar@maribor.si

Priloge
 1. Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov MOM za šolsko oz. študijsko leto 2019-2020
 2. Vloga za podelitev štipendije za nadarjene dijake in študente MOM
 3. Izjava kandidata-kandidatke za štipendijo
 4. Obrazec za kuverto
 5. Vzorec pogodbe o štipendiranju
 6. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov
 7. Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih dijakov in študentov
 8. Kriteriji za delno in celotno oprostitev vračila štipendije