Izhodišča za pripravo OPPN za del območja St-1 v MO Maribor
vodoravna delilna črta

Datum objave:17.7.2019
Rok:15. 9. 2019
Kontaktna oseba:Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90 E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Simon TEKAVEC, T: 02 220 145 12 E: simon.tekavec@maribor.si
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja St-1 v MO Maribor.
Postopek priprave OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1287.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o začetku postopka
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2019 OPPN 002 izhodišča 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Imo-Real-dravski-breg-19-06-26
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST 1 IZSEK PLAN izhodišča
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST 2 OBSTOJEČE STANJE izhodišča
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST 3 PREGLEDNA DOF izhodišča
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST 4 UREDITVENA SIT izhodišča
vodoravna delilna črta