Srebrni grb mesta Maribor
vodoravna delilna črta

 

 

Aleš ARIH, 2017

Martin BENKO, 2015

Anton KOROŠEC, 2014

Ernest PREAC, 2013

Smiljan PUŠENJAK, 2012

Prim. Jože BAROVIČ, 2011
Msgr. dr. Stanislav LIPOVŠEK, 2010

Prim. prof. dr. Elko BORKO, 2009

Vlado NOVAK, 2008

Magda ŽEZLINA, 2007

Jože ANTOLINC, 2006

Vladimir HAAS, 2005

Prostovoljno gasilsko društvo Razvanje Maribor, 2004

Železničarski namiznoteniški klub Maribor, 2003

Rafael ŽAGER, 2002

Ivan LIPOVNIK, 2001

Športno društvo invalid Maribor, 1999

Cestno podjetje Maribor, 1998

Majda ŠVAGAN, 1997

Ernest FUJS, 1996

HOBBY PROGRAM Maribor, 1995

Dr. Mirko KRIŽMAN, 1994

Janko KUSTER, 1994

Andrej MESARIČ, 1994

Franc KOPIČ, 1993

Stanislav KRAMBERGER, 1993

Mag. Anton ZAFOŠNIK, 1993

Dr. Matjaž MULEJ, 1992

Karmina ŠILEC, 1992

Dr. Manica ŠPENDAL, 1992

Travmatološki oddelek Splošne bolnišnice Maribor, 1992

Dali ĐONLAGIĆ, 1991

Aleksander STERGER, 1991

Jože FILO, 1990

Darja KRAMBERGER, 1990

Mirjana JAUŠOVEC, 1990

Franc LOMBERGAR, 1990

Tine VARL, 1990

Prim.dr. Dušan TOMAŽIČ, 1989

Boris VADNJAL, 1989

Dr. Sergej VRIŠER, 1989

Emil FRELIH, 1988

Dr. Kurt KANCLER, 1988

Vlasta ZORKO, 1988

Dr. Janko DRŽEČNIK, 1987

Dr. Rudi LEŠNIK, 1987

Herman ŠPIČKA, 1987

Milena GODINA , 1986

Srečko KOREN, 1986

Milica OSTROVŠKA, 1986

Dr. Adolf DROLC, 1985

Lojze FAJDIGA, 1985

Angela JANKO JENČIČ, 1985

Jože GREGORC, 1984

Drago IZLAKAR, 1984

Janez VIDIC, 1984

Valentin COLNAR, 1983

Jože POLAJNKO, 1983

Bruno RAVNIKAR, 1983

Viktor LEŠNJAK, 1982

Franjo ZORKO, 1982

TOZD proizvodnja industrijskih polizdelkov bakra in bakrovih zlitin Mariborske livarne, 1981

Branko GOMBAČ, 1981

Slavko TIHEC, 1980

Slavko Drago KOBAL, 1980

Jože KUHAR, 1979

Dragutin BALOG, 1979

Jernej BROLIH, 1978

Janez KARLIN, 1978

Dr. Ivan KRAMPAČ, 1978

Vera KOLARIČ, 1977

Julka POLANČIČ, 1977

Rafael RAZPET, 1977

Arnold TOVORNIK, 1976

Vlado STEBLOVNIK, 1976

Janko MARKIČ, 1976

Branko RUDOLF, 1975

Danilo GORINŠEK, 1975

Dr. Tine LAH, 1975

Franc ČOP, 1974

Ljubo HUMEK, 1974

Vlado JURANČIČ, 1973

Jože KOŠAR, 1973

Dr. Lujo POLANEC, 1973

Sladkogorska tovarna kartona in papirja Sladki vrh, 1972

Srečko KOTNIK, 1972

Jože POŽAUKO, 1972

Janez ŠVAJNCER, 1972

Jože GRMEK, 1970

Maks KAVČIČ, 1970

Miroslav DEV, 1970vodoravna delilna črta