Razgrnitev izhodišč za pripravo OPPN za del območja St-1 v MO Maribor
vodoravna delilna črta

Datum objave:26.6.2019
Rok:12. 7. 2019
Kontaktna oseba:Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci St-1 in osnutek sklepa za pripravo le-tega.
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 26. junija 2019 do vključno 10. julija 2019 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Gradiva so v času uradnih ur dostopna tudi na Sektorju za urejanje prostora.«

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2019_OPPN_002_izhodisca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Idejna zasnova-19-04-15
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_1_IZSEK_PLAN_izhodisca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_2_OBSTOJECE_STANJE_izhodisca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_3_PREGLEDNA_DOF_izhodisca
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  LIST_4_UREDITVENA_SIT_izhodisca
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Sklep o začetku postopka
vodoravna delilna črta