Adaptacija in ureditev objekta Vojašniški trg 3 (Tri babe) z rekonstrukcijo srednjeveškega zidu, ureditev površine Vojašniškega trga vključno s pripadajočo obnovo in ureditvijo komunalnih vodov in naprav ter ureditvijo osvetlitve
vodoravna delilna črta

Datum objave:17.6.2019
Rok:4.7.2019 do 9.00 ure

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Navodila prijaviteljem
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrazci iz vzorci dokumentov
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek ESPD
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Geodetski načrt Vojašniški trg
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Vojašniški trg 3 PGD
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Vojašniški trg 3 PZI
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Vojašniški trg PGD
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Vojašniški trg PZI
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Kulturno varstveni pogoji
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbeno dovoljenje
vodoravna delilna črta