Razgrnitev izhodišč za Damišovo naselje II
vodoravna delilna črta

Datum objave:7.6.2019
Rok:17.6.2019
Kontaktna oseba:Simon Tekavec, tel. 02 2201 512
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja osnutek Izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci 11-P (Damiševo naselje 2) in osnutek sklepa za pripravo le-tega.
 
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 10. junija 2019 do vključno 17. junija 2019 na MČ Studenci in v Sektorju za urejanje prostora, Grajska 7. Javna predstavitev bo v dvorani Mestne četrti Studenci, Šarhova 53a, Maribor v sredo 12. junija 2019 ob 16.00 uri.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Izhodišča OPPN besedilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Grafika izhodišča
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep osnutek 6.6.2019
vodoravna delilna črta