IZVEDBA STORITEV STROKOVNO-TEHNIČNEGA NADZORA PRI IZVEDBI OPERACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI«
vodoravna delilna črta

Datum objave:29.5.2019
Rok:13.6.2019 do 9.ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbeno dovoljenje - Sodni stolp
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbeno dovoljenje - Vojašniški trg 14
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbeno dovoljenje - Vojašniški trg 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Kulturnovarstveni pogoji, ZVKD, št. AZ/35107-0804/2015/2
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Obrazci in vzorci dokumentov
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Obseg del
vodoravna delilna črta