Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2019
vodoravna delilna črta

Datum objave:22.3.2019
Rok:19. 4. 2019
Kontaktna oseba:/
Kontaktne osebe po področjih javnega razpisa:       
Anja Kolšek (tel. 02/2300- 482, e-pošta: anja.kolsek@maribor.si), Simona Retelj (tel. 02/2300- 481, e-pošta: simona.retelj@maribor.si), Simon Potrč (tel. 02/2300-478, e-pošta: simon.potrc@maribor.si), Branka Atelšek (tel. 02/2300-477, e-pošta: branka.atelsek@maribor.si), Breda Petrovič Borovnik (tel. 02/2300-476, e-pošta: breda.petrovicborovnik@maribor.si) .
 
Prijava - Prijava je le v elektronski obliki na povezavi: https://maribor.tendee.net/ .
Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo dobite v času poteka javnega razpisa vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro na tel. številki 04/2360-599, g. Gašper Markič / g. Jernej Štrbenk ali po e-pošti: maribor.support@tendee.net.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LPŠ ZA LETO 2019
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Javni razps 2019
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  POGODBA ŠP 2019- VZOREC1 (PROGRAM IN PROSTOR SREDSTVA)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  POGODBA ŠP 2019-VZOREC2 (BREZPLAČNA UPORABA PROSTORA)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sprememba pogojev javnega razpisa za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom letnega programa športa v MOM za leto 2019.pdf
vodoravna delilna črta