Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Maribor za šolsko leto 2019/20


Vpis v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2019/2020 bo potekal od 20. do 29. marca 2019. Vpis bo potekal na vseh upravah mariborskih javnih vrtcev, vsak dan od 8.00 do 15.00 ure, v sredo od 8.00 do 17.00 ure.


Vrtci bodo vpisovali otroke, ki bodo v koledarskem letu 2019 dopolnili starost enajst mesecev in vse ostale do vstopa v šolo.

Ob vpisu boste v vrtcu prejeli vlogo za vpis otroka v vrtec (vloga se nahaja tudi v priponki), publikacijo vrtca in informacije o vključitvi otroka v vrtec.

 

Za vpis potrebujete;

-               Osebne podatek o otroku – EMŠO, prebivališče

-               Osebne podatke staršev oz. skrbnikov – EMŠO, prebivališče

 

Dodatne informacije o vpisu najdete na spletnih straneh mariborskih javnih vrtcev.

 

Priloge:

-          Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2019/2020

-          Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec (MUV, št. 5/2018)

-       Javni razpis za vpis predšolskih otrok v mariborske javne vrtce za šolsko leto 2019/2020


Priloge
 Javni razpis
 Pravilnik
 Vpisna vloga za vrtce MOM