Intezivne priprave za začetek dela varuhinje bolni
vodoravna delilna črta
6.3.2002

S 4. marcem je začel veljati sklep o imenovanju varuhinje bolnikovih pravic. Trenutno se zagotavljajo prostorski in kadrovski pogoji za njeno delo.

Sporočamo vam, da je 4. marca 2002 stopil v veljavo sklep mestnega sveta mestne občine Maribor o imenovanju varuhinje bolnikovih pravic v Mariboru. Mestni svet mestne občine Maribor je na svoji 38. redni seji 25. februarja za nepoklicno funkcijo varuhinje bolnikovih pravic za šestletno obdobje imenoval Magdo Žezlina.

V tem trenutku se intenzivno pripravljajo prostorski in kadrovski pogoji za začetek njenega dela. Po pravnomočnosti sklepa pripravlja varuhinja bolnikovih pravic imenovanje tričlanske strokovne komisije s področja medicine, zdravstvene nege in prava. Varuhinja bo opravila tudi razgovor s slovenskim varuhom bolnikovih pravic ter s predstavniki ministrstva za zdravstvo.

Sedež varuhinje bolnikovih pravic bo v Aškerčevi 1, Maribor, s svojim delom pa bo predvidoma začela v začetku aprila.


vodoravna delilna črta