Zaposleni v mariborskih vrtcih tudi letos na dodatno znanje v vrtce v tujini
vodoravna delilna črta


Šest mariborskih javnih vrtcev bo v naslednjih dveh letih v sedmih evropskih državah izmenjevalo znanje na področju predšolske vzgoje. Gre že za drug takšen projekt, kjer je mariborska občina edina v Sloveniji, ki pri njem sodeluje.

 

Mestna občina Maribor se je v lanskem letu uspešno prijavila na evropski projekt Erasmus + Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju. Projekt, ki je vreden 25.691,00 EUR, za obdobje dveh let, je v celoti, torej 100%, financiran s strani Evropske unije. Maribor je tudi edino slovensko mesto, ki na takšen način bogati znanje zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih. V projekt je vključenih šest mariborskih javnih vrtcev, ki bodo v dveh letih sodelovali v dvanajstih izmenjavah oziroma mobilnostih.  Dvanajst zaposlenih, predvidoma dva iz vsakega vrtca, se bo napotilo na izmenjave oz. mobilnosti v vrtce v Španiji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Poljskem, Malti in Švedskem. Mobilnosti so dvojne in sicer dvanajstdnevne, ki so  namenjene asistenci pri delu z otroki in sedemdnevne, ki so namenjene spremljanju potka dela v vrtcih. Sodelovanje v projektu je namenjeno predvsem izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znanj, spoznavanju principov dela v različnih kulturnih okoljih in spodbujanju razvoja drugih, dodatnih kompetenc pri zaposlenih. Prve izmenjave se bodo izvedle v drugi polovici letošnjega leta.

 

Mariborska občina in mariborski javni vrtci so pri takšnem projektu prvič in kot edini v Sloveniji sodelovali leta 2016, v enakem, dvoletnem, projektu. Prvič so v projektu sodelovali štirje vrtci, tokrat sta se pridružila še dva. Namen projekta je bil zaposlenim v mariborskih vrtcih omogočiti neposredno izkušnjo vključitve v delovni proces vrtcev v tujini ter s tem nadgraditi njihove profesionalne kot tudi osebne kompetence. V projektu je sodelovalo 8 zaposlenih, njihovo usposabljanje v tujini pa je bilo sestavljeno iz asistence vzgojiteljic pri delu z otroki v skupinah in spremljanjem poteka dela v vrtcih. Države gostiteljice, kjer je potekala mobilnost so bile: Malta, Poljska, Španija in Italije. Renata Šerbinek, ravnateljica Vrtca Ivana Glinška Maribor, je glede napotitve zaposlene na mobilnost in dodatno vrednost za vrtec povedala: »Gre za učinek, ki je širši od projektnega sodelovanja in mednarodne mobilnosti. Rezultat, ki smo ga dobili je: opremili smo strokovnega delavca z medkulturnimi vsebinami kompetencami, ki omogočajo lažje življenje in delo v medkulturnem svetu. Zaposleni so uvideli, da glavni izziv danes ni več premagovanje geografskih, temveč kulturnih, jezikovnih in religijskih razdalj.«


V tokratnem projektu bodo sodelovali: vrtec Borisa Pečeta Maribor, Vrtec Ivana Glinška Maribor, Vrtec Jadvige Golež Maribor, Vrtec Studenci Maribor, vrtec Jožice Flander Maribor in Vrtec pobrežje Maribor.
vodoravna delilna črta