Javno zbiranje ponudb za nakup 14,51% poslovnega deleža družbe ARRIVA ŠTAJERSKA D.D.
vodoravna delilna črta

Datum objave:29.1.2019
Rok:25. 3.2 019 do 9.00 ure
Kontaktna oseba:Mag. Mateja Cekić, tel: 02/22-01-731, e-pošta: mateja.cekic@maribor.si, in Olga Krebs Kauran, tel: 02/22-01-269, e-pošta: olga.krebs-kauran@maribor.si
Datum objave v Uradnem listu RS:                       14.12.2018

vodoravna delilna črta