Razpis za vpis otrok v prvi razred osnovne šole v šolskem letu 2019/2020 v osnovnih šolah na območju Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

Datum objave:25.1.2019
Rok:28.2.2019
Kontaktna oseba:Tatjana ŠTELCER, T: 02 2201 301; E: tatjana.stelcer@maribor.si
RAZPIS
ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
V OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR
 

 

1.          Vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2019/2020 bo na območju Mestne občine Maribor v vseh osnovnih šolah potekal v naslednjih terminih:

 

·         v torek, 5. februarja 2019, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,

·         v sredo, 6. februarja 2019, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure ter

·         v četrtek, 7. februarja 2019, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

Starše oziroma skrbnike otrok (v nadaljevanju: starši) prosimo, da imajo pri vpisu s seboj osebni identifikacijski dokument.

 

 

2.         Vpis otrok bo v osnovnih šolah:

 

·         Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor, Celjska ulica 11, Maribor,

·         Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, Maribor,

·         Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor, Ulica borcev za severno mejo 16, Maribor,

·         Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, Maribor,

·         Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, Maribor,

·         Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor, Kersnikova ulica 10, Maribor,

·         Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva ulica 2, Maribor,  

·         Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6, Maribor,

·         Osnovna šola Kamnica, Vrbanska cesta 93, Kamnica,

·         Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Lackova ulica 4, Maribor,

·         Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, Maribor,

·         Osnovna šola Malečnik, Malečnik 61, Malečnik,

·         Osnovna šola Martina Konšaka Maribor, Prekmurska cesta 67, Maribor,

·         Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, Maribor,

·         Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Limbuš,

·         Osnovna šola Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, Maribor,

·         Osnovna šola Leona Štuklja Maribor, Klinetova ulica 18, Maribor,

·         Osnovna šola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor,

·         Osnovna šota Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska cesta 67, Maribor.

 

Osnovne šole, v katerih sestavi delujejo tudi podružnične šole, bodo vpis vanje izvajale na matični šoli.

 

3.          V prvi razred devetletne osnovne šole morajo starši vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu 2019 dopolnili starost šest let (rojeni v letu 2013). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

4.          V skladu s 5. in 6. a-členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, ki določa postopek vpisa, so starši dolžni otroka vpisati v šolo v šolskem okolišu (gravitacijskem območju), v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Starše oziroma otroke, ki živijo na območju šolskega okoliša (gravitacijskega območja), bodo posamezne osnovne šole povabile k vpisu tudi s pisnim vabilom. Če starši otroka, rojenega v letu 2013, vabila ne bodo prejeli, naj se oglasijo v najbližji osnovni šoli, kjer bodo prejeli potrebne informacije.

 

5.          Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu (gravitacijskem območju), v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša (gravitacijskega območja), v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu (gravitacijskem območju), pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, pa vložijo vlogo za prepis.

Otroke iz drugih šolskih okolišev bodo osnovne šole lahko vpisale v prvi razred osnovne šole samo, če bodo, ob upoštevanju veljavnih normativov za oblikovanje oddelkov, to dopuščale njihove prostorske zmogljivosti. Ob vpisu bodo zainteresirani starši podrobneje seznanjeni s postopkom vpisa v drugo osnovno šolo.

 

6.          Osnovne šole, ki delujejo na območju skupnih šolskih okolišev, bodo v primeru neskladnosti vpisa z zmogljivostmi šol v sodelovanju s starši vpisane otroke prerazporedile med posameznimi šolami znotraj skupnega šolskega okoliša.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Razpis 2019-2020 - Vpis v prvi razred
vodoravna delilna črta